Logo - Gæsteudstillere
Stengalleriet - Gæsteudstillere

Karen-Lisbeth Rasmussen - Keramiker

Karen-Lisbeth Rasmussen
Karen-Lisbeth Rasmussen
Foto: Lis Albertus
Karen-Lisbeth Rasmussen blev færdig med sin læreruddannelse i 1967. Men efter nogle år i forskellige lærerjobs, startede hun i 1985 på Kunsthåndværkerskolen i Kolding. Her blev hun i 1989 færdig som keramiker.

Hun kalder sig dog i dag for keramisk formgiver, og i forhold til hendes produktion er det forståeligt. Det er ikke de mange ens ting som tekrus og tallerkener, men derimod håndbyggede, enkeltstående ting, grupper eller emner i et tema Karen-Lisbeth Rasmussen giver sig af med. Og ofte er det arbejder hun vil fortælle noget med. Et godt eksempel herpå er gruppen"Samtaleterapi".

Karen-Lisbeth Rasmussen er en vidtfavnende og eksperimenterende kunstner. I een periode udtrykker hun sig fabulerende for i en senere periode at arbejde stramt stilistisk. Her er tydeligvis tale om en kunstner, der har styr på det faglige - både når det gælder formsproget, men også - og ikke mindst, hvor det drejer sig om eksperimenter med overflader og glasur. "Jeg er fascineret af glasur-magien og søger en sammensmeltning - en symbiose af form og glasur". Samtaleterapi, Karen-Lisbeth Rasmussen
"Samtaleterapi"
Karen-Lisbeth Rasmussen

Alle disse eksperimenter bliver der ført nøjagtig bogholderi over, så der kan søges nye grænser.

Som Karen-Lisbeth Rasmussen også siger: "Gennem arbejdet med at skabe kunst og kunsthåndværk, sættes tidstyraniet ud af kraft, så fordybelsen kan finde sted. For mig er det en nødvendighed - ikke en luksus. Thi det at skabe er en proces, der ikke kan forceres".

Udadtil skaber Karen-Lisbeth Rasmussen også aktive cirkler, som passer fint til en anden af hendes sentenser: "At undlade at forholde sig medskabende (på alle planer) på grund af manglende tid, gør tilværelsen mere fattig, fremmedgjort og frustrerende." Og hendes virke sætter dybe spor.

I 1994 startede hun sammen med to andre kunstnere et "håbløst" projekt op. De gamle spinderihaller i Vejle skulle gøres til en arbejdsplads for kunst og kultur. Den 13. september 1997 var der officiel indvielse af kunstnerværkstederne i Spinderihallerne."En milepæl er nået - en arbejdsplads er opstået." Havets mikrober, Karen Lisbeth Rasmussen
Udsnit af Havets mikrober
Torstedskolen, Horsens
Karen Lisbeth Rasmussen

I flere år har hun undervist i keramik på højskoler og i 1993 på Danmarks Lærerhøjskole i keramisk skulptur.

Et andet virkeområde er udsmykningsopgaver sammen med børn. Bl.a. har Torstedskolen i Horsens nydt godt af hendes fantasi og inspiration. Sammen med skolens formningslærer formåede hun at holde femte- og sjetteklassernes elever fangen i tre måneder. De skulle ud fra egne fri fantasi fremstille havets mikrober. Resultatet blev 27 små kunstværker, der er til daglig glæde for alle, der kommer på skolen.

Karen-Lisbeth Rasmussen --- En kunstner i bevægelse!


Karen-Lisbeth Rasmussen
Boelskilde 44, 7120 Vejle Øst
Tlf.: 75 81 56 34 - Fax: 75 81 44 90

Hjemmeside - E-mail

Til toppen