Logo - Smykkesten
Stengalleriet - Smykkesten

Baryt

Baryt, Illustration 1
Halssmykke i baryt, Hinge
Jørgen Kjær Poulsen
Navnet baryt kommer af det græske barys, som betyder tung. Det passer godt med at baryt har en vægtfylde på 4,5 hvilket er et højt vægtfyldetal for et mineral. Det har givet baryt tilnavnet tungspat.

Her i landet findes baryt særligt som konkretioner i det plastiske ler. En konkretion er en klump af en bjergart. Man kan sige, at en konkretion er "født" som sten. Den kan være rund eller linseformet, men man kan også støde på konkretioner med uregelmæssige former.

Den danske baryt kan være kuglerund, men er oftere uregelmæssigt afrundet og i enkelte tilfælde cylindrisk. Overfladen er altid ru på grund af ofte ejendommelige tegninger Baryt, Illustration 2
Baryt med pyrit, USA
med fremhævede netformige lister. Størrelserne kan være meget varierende. De mindste kan være på størrelse med en fingernegl, mens de største kan veje flere kilo.

Vort materiale er fundet i det plastiske ler i Hinge, som ligger få kilometer sydvest for Randers. Disse forekomster af plastisk ler bruger man til fremstilling af isoleringsmaterialet Leca.

Det, der gør baryt til et interessant smykkemateriale, er, at en del af konkretionerne indeholder glitrende krystaller, som ofte ligger i smukke mønstre. Farven er dæmpet grågrøn. Rundt om i verden findes baryt i mange andre krystallinske former og farver, som slet ikke ligner den danske. De klareste af disse krystaller er et yndet facetslibningsmateriale blandt samlere.

Til toppen