Logo - Gæsteudstillere
Stengalleriet - Gæsteudstillere

Hanne Knudsdatter - Grafiker

Hanne Knudsdatter
Hanne Knudsdatter
I tiden omkring nytåret 2008 glædede Hanne Knudsdatter sig til den kommende tilværelse som pensionist. Den skulle give hende mulighed for at hellige sig en frodig og aktiv grafikertilværelse.

Med ansættelsen som leder af Holmen Museum i Løgumkloster samt arbejdet som formand for Løgumkloster Kunstforening gennem 8 år, aktiv medlem af de bedste grafiske værksteder i Danmark og Europa og endelig undervisning i grafik på Sønderjyllands Kunstskole i Sønderborg, havde det til tider været vanskeligt at afsætte den ønskede tid til personlig udvikling af grafik.

Museet Holmen

Arbejdet med Museet Holmen havde ellers været en spændende opgave. Gennem årene var det blevet til så usædvanlige udstillere som Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, Peter Brandes, Thorbjørn Ohlsen fra Færøerne og Trundur Patturson ligeledes fra Færøerne. Og i 2007 var det store navn på plakaten Günther Grass fra Tyskland.

Gruppeudstillinger

Ved en gennemlæsning af Hanne Knudsdatters CV, falder man umiddelbart over hendes deltagelse i et stort antal ofte tidkrævende gruppeudstillinger i både Danmark og udlandet. En hel del af disse udstillinger har haft sit udspring i de tidligere omtalte medlemskaber af grafiske foreninger. Af disse fremhæver hun Atelier Torben Bo Halbirk i Paris med 150 medlemmer fra hele verden og så Fyns Grafiske Værksted i Odense, der har 300 aktive medlemmer, men også Hanne Knudsdatter - Illustration 1
Vandkanten ved Vadehavet, træsnit
Hanne Knudsdatter
medlemskabet af BKF og ikke mindst den velfungerende lokale forening Sønderjyske Kunstnere har stor betydning. Endelig har medlemsskabet af Danske Grafikere stor betydning, idet det er en aktiv forening, som arrangerer udstillinger vidt omkring i hele verden - i foråret 2008 således i Beijing.

Det er tydeligt, at det for Hanne Knudsdatter er utroligt vigtigt med den indre menneskelige og faglige dynamik og dermed kunstneriske udvikling, der kan hentes i samspillet med andre kunstnere. Og her føler hun, at det lokale engagement i det sønderjyske står hende meget nær.

Selvlært grafiker

Hanne Knudsdatter har arbejdet som autodidakt grafiker siden 1992. Hun har altid tegnet meget lige fra hun var barn, og har især været optaget af det sort/hvide udtryk i billedverdenen. Allerede i 1993 og igen i 1994 havde hun den fornøjelse at komme med på den censurerede udstilling KV-Hammelev - og senere på Kunstnernes Sommerudstilling i Tistrup i både 1995 og 1996 og endelig KP-Århus i 1996. Det følte hun som kunstneriske begivenhedsrige år, som blev fulgt op af arbejder i akvatinte og ætsninger med Afrikas vilde dyr og spændende fauna som emne.

Hun fik installeret sit eget værksted i hjemmet på Tønder Landevej i Løgumkloster, og her i de år følte hun, at det var naturen og de mennesker, der boede omkring hende på egnen, der mere og mere inspirerede. Og stadigvæk er det sådan, at når hun opholder sig inde i sit eget værksted, er det bare grafikken der tæller og gør hende glad og veltilpas.

Grafikkens mystik

Hun havde i mange år undervist i billedskolen for børn og fattede herigennem interesse for grafikkens mystiske verden. Hun beskriver selv sin kunstneriske verden således: Hanne Knudsdatter - Illustration 2
"Glenbrittle", akvatinte
Hanne Knudsdatter
"Jeg plejer gerne at sige - at læse er at rejse, at lytte er at rejse - ord bliver til billeder, der kan være betagende - glædelige - sørgelige eller sjove. Pludselig runger latteren ud af siderne. - Kom, giv mig en hånd, følg med mig ind i et eventyr af ord. Det er som at vandre på en scene, hvor alle kulisser er levende ord. Med et forvandles ordene til levende billeder, der driller, danser og bliver til streger på papir. Åben og sårbar overfor beskueren, der ikke aner noget om den kamp, der har fundet sted inde i ordene - som dansede og drillede, mens jeg forgæves prøvede at fastholde nuet - for blot at se det forsvinde lige så hurtigt, som det kom. - Måske finder jeg de tabte ord. Og gør jeg det, vil jeg rette dem ud til streger på papir..."

Inspiration

Med disse filosofiske betragtninger bevæger vi os direkte ind i spørgsmålet om, hvor inspirationerne kommer fra. Hanne Knudsdatter fortæller i første omgang om sig selv og sin mand Jørn’s rejser til det foretrukne rejsemål i Nordvest Skotland. Det var i 2004, de foretog rejsen første gang.

"Jeg var i bogstaveligste forstand ved at tabe vejret. Man bliver så stille, for naturen er så stor. Det affødte, at jeg for første gang i mit lange liv lavede en dagbog. Det vil sige, at jeg tegnede en dagbog. Jeg tegnede menneskene i det specielle miljø omkring popperne og naturen hvor ingen støj forstyrrede min billedverden. Dagbogstegningerne blev så senere til stregætsninger og koldnåleraderinger", fortæller Hanne Knudsdatter og fortsætter:

"Jeg har mine gyldne stunder, når jeg sidder og betragter mine medmennesker og samtidig tegner dem direkte ned på pladen med koldnålen. Men ellers finder jeg mine motiver alle steder, hvor jeg bevæger mig. Og netop den sydvestligste del af Danmark, hvor jeg bor, Hanne Knudsdatter - Illustration 3
"Fugleflugtslinien", akvatinte
Hanne Knudsdatter
har en meget stor indflydelse på mine grafiske arbejder. En vandretur i marsken og på digerne, hvor jeg betages af tangen, sivene eller fuglenes mange fodspor. Vadehavet er noget helt specielt: Landet er fladt, og himlen er enorm stor og jeg så lille. - Kan det være mere intenst?"

De grafiske arbejder

Hanne Knudsdatter fortæller, at det er meget forskelligt, hvordan hun udtrykker sig grafisk i billeder. Det kommer meget an på, hvilken årstid hun bevæger sig i, hvilken sindsstemning der er fremherskende, og dermed ofte hvilken musik hun har valgt til at optimere den rette arbejdsstemning. Og så har det naturligvis betydning, hvilken ide eller hvilket indfald, der lige i nuet presser sig på.

Året 2005 var for hele landet med H.C.Andersen som emne i alle afskygninger, og også i Løgumkloster arbejdede de med den gamle digter. For Hanne Knudsdatter blev det til 9 store stykker grafik over emnet "Skyggen". Det følte hun var en svær opgave, men det lykkedes. Der udover blev det til flere både store og mindre billeder fra andre af hans eventyr. Alle mulige teknikker blev afprøvet, d.v.s. akvatinte, koldnål, ætsninger og meget andet. Koldnålen er med til at give et billede power.

I en periode kan det være koldnålen sammen med akvatinten i et og samme billede. "Det er utroligt spændende for mig at se den stoflighed, der kommer ud på papiret ved den kombination. Det er en hårfin nerve, der gennemsyrer motivet, som gerne skulle fortælle beskueren, at bag dette billede bor et følsomt sind."

Hanne Knudsdatter - Illustration 4
Frakmenter fra Vadehavet
ætsning og koldnål, 15 x 10 cm
Hanne Knudsdatter
Hanne Knudsdatter arbejder meget gerne i meget små formater og i serier. Serierne skal på én gang kunne fremtræde som ét billede, men samtidig skal seriens enkelte motiver gerne skulle kunne betragtes som selvstændige billeder. På det sidste er hun begyndt at arbejde med påvalsning af farver i tre omgange. Det kaldes viscositetstryk, som hun fortæller kun anvendes af ganske få grafikere i Danmark. Teknikken har hun lært i Paris af Bo Halbirk.

Viscositetstryk

Ved viscositetstryk ætses der meget dybt. Den bedste trykplade at anvende til viskositetstryk er en kobber– eller zinkplade på en millimeters tykkelse.
  1. Farve 1 smøres på den ætsede plade og aftørres, så der kun ligger farve i det dybeste lag
  2. Farve 2 er så tyndtflydende som piskefløde og valses på med en meget hård valse - (også kaldet højtryk.)
  3. Sidste og tredje farve valses på med en meget blød valse. På grund af olieindholdet i 2. farve, skiller det meget fint, og det står så klart, at du nu har et tryk i tre farver.

Renommé

Hanne Knudsdatters grafik beskrives af fagfolk som sublim med tydelig baggrund i stor teknisk viden og baggrund. Stærke toner og klange i et afklaret formsprog. En ildsjæl, der favner kunstens verden og er kendt vidt omkring - også udenfor Løgumkloster.

Hanne Knudsdatter slutter af med følgende tanker:

  • At se verden gennem lup
  • At se det store i det små
  • At mærke livet
  • At vandre i naturen
  • At lade koldnålen danse henover kobberet og forvandle det til tryk
  • At beskrive livet i et sandskorn

Hanne Knudsdatter
Mølleparken 17,6240 Løgumkloster
Tlf. 74 74 43 11 - Mobil: 21 77 02 67

Hjemmeside - E-mail

Til toppen