Logo - Gæsteudstillere
Stengalleriet - Gæsteudstillere

Jonathan King Martyn - Træskulptør

Jonathan King Martyn
Jonathan King Martyn
Foto: Lis Albertus
Jonathan King Martyn er som navnet antyder englænder. Han kom fra Cheltenham i Sydengland i midten af 1970’erne og er idag bosat i Brande i et nedlagt Tuborgdepot. Det er en hjørneejendom i to etager som er bygget ind i en skrænt. Den tidligere depotbygning ligger således vinkelret på beboelsen, og herfra går man op ad en trappe til en spændende og yndig lille have, som på en forunderlig måde ser ud til at ligge på første sal. Depotbygningerne er specielt gode til at lagre træet i, så her har han de bedste muligheder for at arbejde med sin hovedinteresse - træ.

I sløjdsammenhæng regnes Jonathan King Martyn for at være en af Nordens bedste og er her en velanset kursusholder i trædrejning. Hans styrke ligger i det usædvanlige. Som kunstner prøver han at nå de yderste grænser for hvad materialet kan præstere, og han er kendt for i meget høj grad at lade træet spille med på den led, at de naturlige former og strukturer er med til at bestemme skålenes form. Eksempelvis drejer han ofte i friskfældet træ, som i disse år tit er elm, der har været udsat for elmesyge. Det friske træ giver muligheder for bl.a. at gå tværs ind i en forgrening med smukke åretegninger til følge, eller han kan gøre det på normal vis og derved eventuelt bevare barken på kanten af skålen eller fadet. Skulptur i taks, Jonathan King Martyn
Skulptur i taks
Ide og design:
Jonathan King Martyn

Jonathan King Martyn udtrykker sig på sit eget sprog blandt andet således:

"I was perhaps 8 or 9 yers old, when I first saw an exhibition of Henry Moore. The organic shapes and forms fascinated me. I felt that it would be good to work with that sort of thing. Today I have a special feeling for the wood I work with. I enjoy finding shapes and forms that are within the wood. I have a great respect for its unique characteristics which I try to retain in the finished article. I am generally satisfied when I am working, thinking, living the pieces that I make. It is important for me that my mind and hands work together to make things that can be seen and touched."

Det er det kunstneriske øje, der udvælger træet til skålen; men det er håndværkerens hånd, der fører drejeværktøjet. Jonathan King Martyn er værktøjsmager af uddannelse. Det betyder, at han er i stand til at tegne værktøj til brug ved specielle opgaver, og det både ser, føler og fornemmer man, når man betragter Jonathan King Martyns tynde træskåle, som ofte er drejet i danske træsorter, til tider med grene der stikker ind i åbningen - - man tror næppe det er muligt at dreje så vanskelige og tynde skåle. Til udstillingen i henholdsvis 1994 og 1998 havde han udover de mange dejlige drejede skåle og fade fremstillet en del skulpturer bl.a. i taks, elm og moseeg. Jonathan King Martyn
Skulptur i moseeg
Ide og design:
Jonathan King Martyn

Når Jonathan King Martyn har udvalgt et specielt spændende stykke træ og gør klar til at gå i gang med at fremstille en skulptur, foregår det med motorsav, billedskærerjern og masser af sandpapir i forskellige finheder. Han fortæller selv: "En vigtig del af skabelsesprocessen er de tankerækker, der opstår omkring det stykke træ, jeg forsigtigt skal til at forme til en skulptur. Hvad har fx sådan en flere tusinde år gammel moseeg mon oplevet? Min inspiration kommer fra naturens former, fx vands bevægelse gennem et landskab. Et af mine favorit inspirationssteder er en speciel flod i Wales, hvor vandet i floden har slidt passager i klippebunden i helt fantastiske former. I det hele taget gælder det, at for at kunne arbejde i træ, f. eks. skabe en skulptur i træ, kræver det kærlighed til og respekt for materialet. Man kaster sig ikke bare hovedkuls over et stykke træ, så snart man får det i hånden. Der kan gå lang tid, inden inspirationen melder sig. Heri ligger respekten for det levende materiale, træ er". - - Det er tydeligvis denne respekt for materialets væsen, som kalder dybere følelser frem hos beskueren.


Jonathan King Martyn
Gl. Thyregodvej 3, 7330 Brande
Tlf. +45 81 75 94 74 - Mobil: +45 50 56 21 47

Hjemmeside

Til toppen