Logo - Gæsteudstillere
Stengalleriet - Gæsteudstillere

Ulrich Schreiber - Stenkunstner

Ulrich Schreiber
Ulrich Schreiber
Brå Mølle er en af naturens perler. Den ligger midt i Bjerre Herred, som er halvøen mellem Horsens og Vejle fjorde. Her, hvor Smedebækken ender ved møllens stemmeværk med et brusende vandfald, løber åen hyggeligt videre gennem det smukke landskab under navnet Urlev Å, indtil den senere igen skifter navn til Ørum Å og Roden Å for at ende i Vejle Fjord.

Siden 1500-tallet og helt frem til år 1959 har møllen været i drift, kun afbrudt af en storbrand i 1874, som lagde hele møllen i aske. Ulrich Schreiber overtog møllen i 1991 og har siden genskabt stedet efter endnu en brand i 1993.

I 1994 begyndte Ulrich Schreiber at fremstille skulpturer i sten. Det faldt godt for hånden, så i 1996 lod han tæt ved åen opføre en åben værkstedsbygning i ejendommens stil. Han fortæller: "Det er utroligt inspirerende og afslappende efter en lang dag på farten at gå en tur ned i værkstedet - - bruset fra vandfaldet - - fuglelivet med blandt andet isfuglens aktive flugt - - ørredernes spring og trafik op ad fisketrappen. Det stemmer sindet lyst og giver mod på at skabe noget smukt".

Ulrich Schreiber fortsætter på sin stille, lune østjyske facon: "Et gode ved denne hobby er, at jeg får lov til selv at Stenværkstedet
Stenværkstedet
gå ud og finde stenene. Det kan være i en grusgrav eller hos en landmand i hans stenbunke. Det kan også være venner og bekendte, der har set en speciel sten og ringer og spørger, om det kunne have min interesse."

Ulrich Schreiber er god til at vælge sten. Hans produktion fortæller om anvendelse af mange forskellige typer. Der er skulptur i marmor fra Sydeuropa - en blød og medgørlig sten. Der er den sorte hyperit fra Sverige, den er både meget hård og tung. Så er der porfyrerne fra Norge eller Sverige med de karakteristiske feldspatkorn. Men som de foretrukne sten er der de røde granitter, hvor Ålandsgranitten og Ålandsrapakivien er særlig kønne. De er ført her til området via et af de sidste istidsfremstød fra Baltikum for ti til femten tusinde år siden.

"Det geologiske er også tillokkende ved arbejdet med sten", fortæller Ulrich Schreiber. "Det er som at høre det Malle i ålandsgranit, Ulrich Schreiber
Malle i ålandsgranit
Ulrich Schreiber
store historiske vingesus, når jeg står med en rhombeporfyr og så får at vide, at den kommer fra Oslofeltet. Her var der i Permtiden, (der ifølge den geologiske tidstavle strækker sig fra 270 mio. år til 220 mio. år før vores tid), en mængde voldsomme vulkanudbrud, hvor blandt andet rhombeporfyren blev dannet.

Det sidste par år har Ulrich Schreiber afholdt kurser på Brå Mølle. Det er hans ønske, at mange flere skal få øjnene op for den glæde, det kan give, at bearbejde naturens forskelligartede sten.

Her i Stengalleriet har vi fulgt Ulrich Schreibers virke som stenkunstner i efterhånden mange år, og retningen går tydeligt mod det selvstændige, abstrakte udtryk med gennemarbejdede skulpturer i fin balance. På det sidste har han eksperimenteret med at lave større skulpturer ud af firkantede blokke. Det er en noget andet måde at arbejde på end at fabulere ud fra en stens oprindelige form. Med den firkantede blok, er kunstneren nødt til at planlægge og arbejde udfra skitse eller færdig tegning.


Ulrich Schreiber
"Brå Mølle"
Brå Møllevej 7, Brå, 8783 Hornsyld
Tlf.: 75 68 79 52
Til toppen