Logo - Gæsteudstillere
Stengalleriet - Gæsteudstillere

Bent Vinkler - Kurvemager

Bent Vinkler
Bent Vinkler
Foto: Lis Albertus
Kurvemager Bent Vinkler bor i Homå ved Grenå. Han er født i 1951 og fortæller, at han allerede som 8-årig flettede sit første hegn og blot 9 år senere kunne præsentere sin første kurv.

Inden for branchen er Bent Vinkler kendt som en af de "gamle" i gårde - et aktivt og undersøgende menneske, der har viet sit liv til kurvemageriet i Danmark.

Bent Vinkler er som kurvemager selvlært, og det er især piletræet, som lyder det latinske navn salix, der har hans interesse. Men der arbejdes også i siv, rødder og smukke græsser. Græsserne, sivet og rødderne skal indsamles om sommeren, og rødderne skal afbarkes, mens de er friske.

Pilen høstes om vinteren og skal nøje sorteres efter arbejdsopgaver. Der findes henved 300 pilearter, hvoraf kun en mindre del har interesse som flettemateriale. Blomsterkurv, Bent Vinkler
Blomsterkurv
Ide og design: Bent Vinkler
De store udfordringer for Bent Vinkler ligger især i forædlingen og dyrkningen af de bedst egnede arter af pil, og efter høsten det store arbejde med at sortere pilen efter sorter, tykkelse og farvenuancer.

Kurvefletningen tog rigtig fart i midten af firserne. Her mødte Bent Vinkler på en studietur til England i 1987 den kendte engelske kurvemager David Drew: "Det var ikke fordi, vi fik fremstillet så meget, men han var et utroligt inspirerende menneske, som satte gang i nye måder at tænke pileflet på", fortæller Bent Vinkler.

Design oversættes ifølge ordbogen med "kunstnerisk udformning - især af brugsgenstande". Designet kunsthåndværk signalerer på en måde orden og resultaterne er tydeligvis besjælede. Man kan med god ret sige, at Bent Vinklers kurve har sjæl. Skulptur, Bent Vinkler
Skulptur
Ide og design: Bent Vinkler
Han har gennem de mange år i arbejdet med pilen udviklet overraskende former frem til en personlig stil i retning af det harmoniske og elegante. Det sker med behørig respekt for naturmaterialets egenart, eller som Bent Vinkler selv udtrykker det: "Pilen er min Mester".

En anden side af Bent Vinklers virke ligger i udformningen af flettede hegn. Det kunne man i sommeren 1996 følge i TV. Her havde Søren Ryge Petersen sat Bent Vinkler stævne for at få lavet et smukt flettet hegn i sin have. I forbindelse med åbningen af Stengalleriets udstilling "Dansk Natur" i april 2000 fremstillede Bent Vinkler to hegn. Det blev en kombination af et flettet, levende hegn af spidsløn mellem Stengalleriet og nabohuset samt et smukt pilehegn ved nedgangen til galleriet.

Endelig har Bent Vinkler travlt som kursus- og foredragsholder. Der er mange der føler sig inspireret af det fascinerende kurvemageri og ønsker at lære det af en mester i faget.


Bent Vinkler
Kirkealle 14, Homå, 8500 Grenå
Tlf.: 86 33 13 88 - Mobil: 21 29 88 79

Hjemmeside

Til toppen